महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam (2022-23)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्ध्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (२०२२-२३)


राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा २०२०-२१ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
माध्यम MAT SAT
मराठी MARATHI QP MAT MARATHI QP SAT
उर्दू URDU QP MAT URDU QP SAT
हिंदी HINDI QP MAT HINDI QP SAT
गुजराती GUJRATI QP MAT GUJRATI QP SAT
इंग्रजी ENGLISH QP MAT ENGLISH QP SAT
सिंधी SINDHI QP MAT SINDHI QP SAT
तेलगू TELUGU QP MAT TELUGU QP SAT
कन्नड KANNADA QP MAT KANNADA QP SAT